Mozilla izveštava da je prosečni raspon web saobraćaja sa enkripcijom veći od dela saobraćaja koji nema enkripciju. Google statistika za Chrome se slaže sa ovim informacijama, a pokazuje i da nešto više od 50% web saobraćaja ima HTTPS web enkripciju.

Ovi podaci znače da smo na pola puta od toga da internet bude više siguran i zaštićen od prisluškivanja, varanja sadržajem, krađe kolačića i cenzorisanja. Prelazak na enkripciju prenosa podataka stiže kao rezultat kombinovanog delovanja tehnoloških kompanija, provajdera sadržaja i samih korisnika.

Servisi, kao što su Let’s Encrypt i Certbot omogućavaju webmasterima veštine i resurse da preobrate ono što je nekada bilo skupo i zahtevno u lako pristupačan servis. Let’s Encrypt je Certificate Authority (CA), pod vođstvom Internet Security Research Group (ISRG), a osnovali su ga Electronic Frontier Foundation (EFF), Mozilla i University of Michigan, uz Cisco i Akamai kao glavne sponzore. CA izdaje i upravlja digitalnim sertifikatima, dok Cartbot alatka omogućava korisnicima da dobiju besplatne sertifikate i automatski konfigurišu svoje sajtove za njih.
Izvor: benchmark.rs