Novo istraživanje koje je sproveo RiskBased Security u kome su analizirane ranjivosti softvera za prošlu godinu, otkrilo je da je Microsoft zakrpio više rupa nego u 2015. godini. Ono što je još interesantnije je da se Internet Explorer i Windows 10 nalaze na vrhu grafikona kada se saberu sve ranjivosti do sada. Konkretno, studija pokazuje da je Microsoft prošle godine zakrpio čak 729 ranjivosti u svom softveru, što je više nego 2015. godine kada ih je rešio 703.

Ono što još više zabrinjava je da je ovo skoro duplo veći broj ranjivosti od onog prijavljenog u 2014. godini kada ih je bilo 383 zakrpljenih. Istraživanja su pokazala da je Internet Explorer i dalje Microsoft-ov softver sa najviše ranjivosti, ali je iznenađujuće da se na drugom mestu nalazi Windows 10, najnoviji operativni sistem sa čak 705 ranjivosti od kako je objavljen. Windows Server 2012 je na trećem mestu sa 660 ranjivosti dok je Windows 7 na četvrtom mestu sa 647 ranjivosti ukupno, pa je u tom pogledu mnogo bolji od Windowsa 10.

Ipak, ono što treba znati je da iako Windows 10 ima više ranjivosti, to ne znači automatski i da je manje bezbedan od svog prethodnika. Ovo kažemo iz razloga što većina tih ranjivosti biva privatno prijavljeno Microsoft-u i bude ispravljeno pre nego što ranjivost bude eksploatisana u javnosti, pa korisnici nisu izloženi pretnji.
Izvor: benchmark.rs