Mozilla je objavila da će u budućnosti većem broju Firefox korisnika omogućiti multi-process mod. Funkcija je predstavljena pre nekoliko meseci, ali je bila limitirana i dostupna samo manjem broju korisnika. Prema onome što Mozila tvrdi, funkcija je konačno spremna da pokrije šire tržište.

Za one koji to ne znaju, multi-process mod praktično drži odvojenim rendering engine pregledača i frejm. Ovo znači da ukoliko se desi pad sistema/sajta, biće obuhvaćen samo tab koji je korišćen - ali ne i kompletan browser. Multi-process mod se koristi i iz sigurnosnih razloga, gde se može upotrebljavati kao sandbox sa ograničenim privilegijama.

Mozilla je ovu funkciju polako donosila korisnicima, fokusirajući se na one koji se nisu oslanjali na ekstenzije za browser, potom je počela da funkciju širi i na korisnike sa selektovanim ekstenzijama, a sa najnovijim ažuriranjem pokrivenost bi trebalo da uključi još veći broj korisnika i još više ekstenzija.
Izvor: benchmark.rs