Naši upisi na društvenim mrežama ponekad mogu da kažu dosta toga o nama: ko smo, šta smo, kako raymišljamo, kakve stavove imamo. Oni mogu da otkriju naše prioritete u pogledu hrane, odeće, naših političkih sklonosti, religije i još mnogo toga. U suštini, oni mogu biti riznica informacija o nekoj osobi.

Ovo je i razlog zašto je u junu objavljena informacija da američka carina razmatra da zatraži informacije sa društvenih mreža od stranih turista. Ukoliko ste pomislili da je to malo kontroverzno, onda ćemo reći da je odluka već dobila zeleno svetlo od strane Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

To znači da ukoliko ste stranac na putovanju u SAD, u Elektronskom sistemu za putnu autorizaciju sada ćete popuniti i novo polje u koje treba da unesete naloge sa društvenih mreža na kojima ste aktivni. Iako je opcija označena kao opciona, ukoliko želite da izbegnete nepotrebnu gužvu, popunićete i taj zahtev. Nije iznenađenje što je ovaj predlog naišao na mnoge kritike u javnosti.
Izvor: benchmark.rs