Chrome 56 će prikazivati upozorenja na HTTP stranicama na kojima se traže lozinke i podaci platnih karticaGoogle Chrome 56, koji je trenutno dostupan samo kao beta verzija, prikazuje karakteristično i upadljivo upozorenje kada se korisnici nalaze na HTTP stranicama sa poljima za unos lozinke ili podataka o kreditnim karticama.

Ovo upozorenje najavljeno je još u septembru, a korisnici mogu konačno da ga vide ako preuzmu beta verziju Chromea.

Iz Googlea kažu da se upozorenje ne prikazuje na svim HTTP web sajtovima, već samo na onim koji imaju forme za unos lozinki i podataka o platnim karticama.

Finalna verzija Chrome 56 trebalo bi da bude objavljena početkom januara sledeće godine.

Chrome će se tako pridružiti Firefoxu, kao drugi browser koji prikazuje upozorenja o nebezbednim aktivnostima na HTTP stranicama. Firefox prikazuje ovakvo upozorenje za login forme na HTTP stranicama od verzije 44, a najavljeno je novo, upadljivije upozorenje počev od verzije 52 Firefoxa.

Osim agresivnijih upozorenja o nebezbednim operacijama, Chrome 56 će biti prva verzija Chromea sa podrškom za W3C Web Bluetooth API, tehnologiju koja omogućava web sajtovima interakciju sa uređajima sa uključenim Bluetoothom u vašem domu, naravno, tek pošto korisnik da dozvolu za to.
Izvor: informacija.rs