Kako bi bolje razumela ulogu roditelja u zaštiti dece, kako u stvarnom svetu tako i na internetu, kompanija Kaspersky Lab, zajedno sa profesorom Davidom Smahelom sa Univerziteta Masaryk, sprovela je istraživanje u Češkoj. Rezultati istraživanja su ukazali na to da majke obično igraju glavnu ulogu kada je u pitanju rešavanje problema dece u stvarnom svetu, dok očevi preuzimaju primarnu ulogu kada je u pitanju digitalna zaštita.

Očevi i majke sa najviše plaše fizičkih pretnji, kao što je mogućnost da se dete povredi (75 odsto majki, odnosno 58 odsto očeva), zatim brinu o njihovom učinku u šoli (69 odsto majki, 63 odsto očeva), a takođe se boje da će druga deca povrediti njihovo dete (66 odsto majki, 60 odsto očeva).Kao što se može primetiti, majke su generalno zabrinutije od očeva, naročito kada su u pitanju ova tri problema.
Zanimljivo je da je zabrinutost majki i očeva bila gotovo ista kada su u pitanju problemi sa kojima se deca mogu suočiti na internetu. Oba roditelja su zabrinuta da njihovo dete može provoditi previše vremena na internetu (62 odsto majki, 60 odsto očeva). Međutim, oni su manje zabrinuti da njihovo dete može kontaktirati nepoznatu osobu na internetu (41 odsto majki i očeva). Treba naglasiti i da roditelji generalno smatraju da se problemi na internetu više ispoljavaju kada njihova deca malo porastu, tačnije ne misle da je to problem koji se odnosi na malu decu.

„Zabrinutost roditelja za onlajn bezbednost dece raste sa uzrastom dece. Sa jedne strane, roditelji su u pravu kada smatraju da se onlajn rizici povećavaju usled veće aktivnosti dece na intrnetu. Sa druge strane, mala deca su takođe pod rizikom kada koriste internet, čak i ako ne koriste društvene mreže. Neki roditelji potcenjuju rizike kojima mogu biti izložena manja deca. Savetujem roditeljima da vode računa o bezbednosti dece na internetu od prvog momenta kada dete počne da koristi internet”, izjavio je profesor David Smahel sa Univerziteta Masaryk.

Kada su u pitanju pokušaji da se umanje ovi rizici, oba roditelja preuzimaju otprilike podjednaku odgovornost. Međutim, majke prauzimaju najveću odgovornost kada su u pitanju teme kao što su: prijatelji njihove dece (41 odsto), gde se njihova deca kreću nakon škole (38 odsto), šta njihova deca rade u slobodno vreme (36 odsto), kao i da li njihova deca adekvatno troše svoj novac (37 odsto). Očevi su mnogo češće odgovorni za sprečavanje problema kao što su: kontakt njihove dece sa nepoznatim ljudima na interenetu (10 odsto), posećivanje stranica sa neprikladnim sadržajem (14 odsto), kao i sajber maltertiranje (11 odsto).

Komentarišući ove nalaze, Jan Sekera, regionalni menadžer kompanije Kaspersky Lab za centralnu i istočnu Evropu, izjavio je: „Normalno je da roditelji žele da urade sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitili svoju decu i osigurali njihovu bezbednost. Međutim, budući da digitalni svet u sve većoj meri utiče na naš svakodnevni život, od velike je važnosti da budemo adekvatno informisani o opasnostima ne samo u stvarnom svetu već i u digitalnom okruženju. Roditelji moraju biti više informisani o opasnostima sa kojima se mogu susresti njihova deca na internetu. Oni moraju da pomognu deci da postanu obazrivija, ali i da koriste metode za njihovu zaštitu na internetu, baš kao što bi to uradili u stvarnom svetu”.

Izvor: benchmark.rs