U prošlosti su veličine ažuriranja bile tolike da su praktično uključivale preuzimanje kompletne aplikacije ispočetka, a sve kako bi se došlo do najnovije verzije. Međutim tokom godina su kompanije, kao što su Apple i Google, uspele da nađu načine da preuzimaju samo ono što je potrebno. Sada izgleda da je Google načinio dodatni korak i smanjio veličinu ažuriranja aplikacija za 65 procenata.

Google je u objavi na Android Developers Blogu predstavio novi metod pakovanja ažuriranja za aplikacije u formi file-by-file zakrpa. Prema navodima Google-a: "File-by-File je baziran na detektovanju promena u nekompresovanim podacima. Kako bi se generisala zakrpa, prvo dekompresujemo stare i nove fajlove. Kako bi se patch primenio dekompresujemo stare fajlove, primenimo deltu na nekompresovani sadržaj i rekompresujemo nove fajlove".

Google ističe da ovaj metod može biti spor jer zahteva dodatno procesiranje. Kompanija sugeriše da rekompresiranje može da traje oko jednu sekundu po megabajtu na modernim uređajima (od 2015. godine na ovamo) i duže na starijim uređajima. Takođe, ističe se da ukoliko je prepolovljena veličina zakrpe, udvostručeno je vreme njene primene.

Ovo je razlog zbog koga Google za sada file-by-file patch prmenjuje samo kao auto-update, za ažuriranja koja se automatski vrše u pozadini.
Izvor: benchmark.rs