Znamo da milijarde ljudi na dnevnoj bazi uživa u sadržaju na društvenim mrežama, ali će do 2019. godine reklamiranje na ovim mrežama skočiti na čak 50 milijardi dolara, prema navodima Publicis Group Publicity Zenith (Zenith Optimedia) grupacije.

Pomenuta grupacija je predvidela da će do 2020. godine, reklamiranje na društvenim medijima prevazići reklamiranje u novinama i magazinima, i da će preći brojku od 50 milijardi dolara. Kompanija Power Communications takođe predviđa da će trošenje na medije činiti 20% ukupnog internet oglašavanja, odnosno 50 milijardi dolara, što je samo za 1% manje od onoga što se troši u reklamiranju u novinama.

Do 2020. godine, sugeriše se da će reklamiranje na društvenim mrežama lako prevazići ono u novinama. Onlajn video reklamiranje takođe je u rastu, a očekuje se da će do 2019. godine dostići 35,4 milijarde dolara, što je više od reklamiranja na radiju, ali manje od TV oglašavanja.
Izvor: benchmark.rs