Svi Google-ovi proizvodi koji se nalaze u računarskom oblaku sada su dobili zajednički naziv - Google Cloud.

Google Cloud, koji se u početku trebao zvati Google Enterprise, obuhvatiće usluge poput Chromebooks, Google for Work, Cloud Platform itd. Takođe, uključivaće i mobilne usluge namenjene poslovnim ljudima.

Veliki deo Google Cloud-a zauzeće servis Apps for Work koje će promeniti ime u G Suits, a obuhvataće Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts i sl., te Google Maps for Work i Google Search for Work.

Uz novo ime, iz Google-a su najavili i puno novih usluga, npr. Quick Access u Google Drive-u će putem vaših sastanaka i interakcije s kolegama pomoći vam da pronađete potrebne dokumente, a Slides će pomoću nove funkcije sam predlagati layout na temelju vaših fotografija.
Izvor: itvesti.info