Yahoo je danas zvanično objavio i potvrdio da su odeđeni korisnički podaci ukradeni sa mreže krajem 2014. godine. Podaci koji su kompromitovani mogu uključivati imena, email adrese, telefonske brojeve, datume rođenja, hashovane lozinke (najveći deo njih sa bcryptom) i u nekim slučajevima enkriptovana i neenkriptovana sigurnosna pitanja i odgovore.

Nezaštićene lozinke nisu kompromitovane, a isto se odnosi i na platne kartice, jer ovi podaci nisu skladišteni u sistemu koji je hakovan. Iako su prvobitna previđanja pominjala 200 miliona potencijalno kompromitovanih naloga, Yahoo sada ističe da su podaci ukradeni sa bar 500 miliona naloga. Kompanija radi u saradnji sa organima reda da se počinioci ovih napada pronađu i kazne.

Yahoo će korisnicima, koji su potencijalno ugroženi, slati email poruke sa instrukcijama da promene svoje lozinke. Takođe, oni koji nisu menjali lozinke od 2014. godine ohrabruju se da to učine odmah.Izvor: benchmark.rs