Wi-Fi će u budućnosti zameniti Li-Fi!


Light Fidelity (Li-Fi) tehnologiju predstavio je još 2011. godine profesor Harald Haas sa univerziteta u Edinburghu.Običnoj LED svetiljki dodao je odgovarajući čip i demonstrirao kako je na taj način moguće prenositi podatke, i to u zaista velikim količinama.


Ova tehnologija temeljena je na VCL (Visible Light Communication) i koristi spektar vidljive svetlosti za prenos podataka, dok Wi-Fi koristi radiotalase.

Godinu dana nakon predstavljanja Li-Fi tehnologije, profesor Haas je otvorio i kompaniju pod nazivom pureLiFi za koju su zainteresovani mnogi investitori, a samo prošli mesec investirano je 9,2 miliona dolara u ovaj projekat.

Estonska kompanija Velmenni je prošle godine putem Li-Fi tehnologije uspela dobiti brzine od 224 gigabajta u sekundi, dok su naučnici sa saudijskog Univerziteta kralja Abdulaha uspeli da u laboratorijskim uslovima postignu brzinu prenosa od dve milijarde bita u sekundi.

Dubai čak planira da bude prvi grad koji će integrisati ovu tehnologiju na svoje ulice i to putem uličnih svetiljki.

Inače, Li-Fi prenosi informacije treperenjem svetlosti (nevidljive ljudskom oku), pa stoga na mestima gde će se koristiti LED lampe moraju stalno biti upaljene.

Izvor: bug.hr