Google je putem posta na svom Inside Search blogu predstavio novu opciju pretraživanja sadržaja na Android 7.0 Nougat uređajima.

Unutar Google Search-a prisutna je nova kartica In Apps, putem koje će korisnici moći izvršiti brzo online i offline pretraživanje aplikacija instaliranih na njihovim Android uređajima.

Pretraživanje ne uključuje samo Google-ove aplikacije, već i sve instalirane aplikacije trećih strana. Moguće je videti nedavno pokrenute aplikacije, pronaći imena prijatelja unutar aplikacija te pretraživati željene termine unutar aplikacija.

Na primer, na taj je način moguće pronaći i određeni stari razgovor unutar neke od poznatijih programa za trenutno slanje poruka. Za sada In Apps opcija funkcionira samo na aplikacijama kao što su Gmail, Youtube i Spotify, ali uskoro je planirano proširenje podrške i na druge aplikacije kao što su Facebook Messenger, LinkedIn, Evernote i Google Keep.

Rezultati pretraživanja biće vidljivi samo vlasnicima uređaja, koji će imati mogućnost ručnog odabira aplikacija pretraživih putem In Appsa.

Prvi uređaj koji će sadržavati In Apps će biti LG V20, što uključuje linkove na In Apps na početnom ekranu (home screen) i na sekundarnom ekranu uređaja, kao i mogućnost pretraživanja ugrađenih LG-jevih aplikacija.
Izvor: benchmark.rs