Danas je poseban dan jer su pre 25 godina (23. avgusta 1991. godine), novi korisnici bili u prilici da onlajn pristupe World Wide Webu. Ovaj datum se sada uobičajeno proslavlja kao rođendan interneta i najčešće se pominje kao Internaut Day. Kao što je poznato, World Wide Web je dizajniran i pokrenut od strane naučnika Tima Bernersa-Lija u CERN-u u Švajcarskoj. Tokom samo 25 godina internet je revolucionalizovao način na koji komuniciramo jedni sa drugima, ali je u mnogome definisao i kako obavljamo poslove.

Čovek, koji se naziva ocem intgerneta, prvo je kreirao personalnu bazu podataka koja se sastojala od ljudi i softverskih modela u CERN-u 1980. godine. On je koristio hypertext u kome je svaka stranica bila povezana sa već postojećom stranicom. Ovaj sistem je dodatno razvijan tokom naredne dekade, a 1989. godine je predložen "univerzalni linkovani informacioni sistem" koji je pomagao fizičarima da zajedno rade. naredne godine, Berners-Li je dizajnirao HyperText Transfer Protocol odnosno HTTP, Uniform Resource Identifier ili URL, HyperText Markup Language ili HTML, kao i prvi web browser, server i web stranice.

Prva web stranica se onlajn pojavila 6. avgusta 1991. godine (kojoj se inače i dalje može pristupiti preko njenog originalnog URL-a). U tom trenutku sadržaj je bio limitiran korisnicima u CERN-u, dok su 23. avgusta korisnici van CERN-a pozvani da se priključe webu. Ostatak je istorija.
Izvor: benchmark.rs