Prema podacima koje je iznela kompanija OpenSignal, a koji su dobijeni sakupljanjem podataka mreža iz 95 zemalja, stanovnici Južne Koreje uživaju u najvećim brzinama interneta, kako bežičnog tako i mobilnog. U ovoj zemlji stanovnici imaju prosečnu brzinu interneta od 41.34Mbps, dok u Avganistanu koji se nalazi na dnu imaju prosečne brzine interneta od 2.2Mbps. U SAD je ta brzina 12.34Mbps, ali oni i dalje zaostaju za zemaljama kao što su Mađarska (26.15Mbps), Litvanija (21.47Mbps) i Kina (17.95Mbps).

Bežični internet se pokazao kao najpopularnij vid konekcije na telefonima koji su bili deo istraživanja kompanije OpenSignal, a nije iznenađenje i to što bežične brzine interneta imaju tendenciju da budu brže od mobilnih u mnogim oblastima. Pa tako nije neobično za pojedine zemlje kao što je na primer Bosna i Hercegovina da budu rangirane na dnu kada je u pitanju mobilna pokrivenost i brzina, ali da budu u vrhu kada je u pitanju vreme provedeno na bežičnoj vezi. Kada je u pitanju brzina interneta, Srbija se našla na 44. mestu sa prosečnom brzinom od 9.58Mbps.

Izvor: benchmark.rs