Čak i ako bitcoin polako pada u zaborav, finansijski eksperti veruju da će tehnologija koja stoji iza njega živeti, pa čak i promeniti način na koji rade finansijski servisi. Prema studiji koju je sproveo Svetski ekonomski forum, blockchain koji je javni zapis koji čini mogućim bitcoin transakcije bez centralne infrastrukture da ih nadgleda, ima potencijal da preoblikuje finansijske usluge.

Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma kaže da su centralne banke već počele da posmatraju kako bi blockchain mogao da promeni način kretanja novca, posebno između zemalja. To će im omogućiti sigurnije i brže transakcije koje će takođe koštati manje nego danas.

Studija je takođe pokazala da bi 80 posto banaka moglo da pokrene ovakav sistem sledeće godine. Ono što u izveštaju nije pomenuto jeste bitcoin, a razlog svakako leži u činjenici da finansijske insititucije obično odbijaju da podrže kriptovalutu jer se često koristi za krivična dela.Izvor: benchmark.rs