Nakon što je objavljeno kako će poslovnu društvenu mrežu LinkedIn uskoro preuzeti kompanija Microsoft, objavljeni su i finansijski rezultati za drugi i ujedno poslednji kvartal LinkedIn-a kao samostalne kompanije.

Iz izveštaja je vidljivo kako je LinkedIn tokom spomenutog kvartala ostvario prihod od 933 miliona američkih dolara i zaradu po deonici od 1,13 američkog dolara.

Kompanija trenutno ima 450 miliona korisnika, ali samo njih 25 posto su redovni mesečni korisnici servisa. Tačnije, servis redovito upotrebljava oko 106 miliona korisnika, što je u potpunosti jednako broju korisnika koji su redovno upotrebljavali servis u prvom kvartalu ove godine (kada je LinkedIn imao ukupno 433 miliona korisnika).

Štaviše, broj takvih korisnika je gotovo nepromenjen još od drugog kvartala 2015. godine pa ostaje za videti kako će novi vlasnik LinkedIn-a uspeti da reši taj problem.Izvor: itvesti.info