Jedna od funkcija o kojoj se najmanje pričalo kod Windows 10 Anniversary Update nadogradnje operativnog sistema tiče se Windows Defendera, koji se razvio od osnovnog bezbednosnog proizvoda u puno antivirus rešenje koje može da zaštiti sistem protiv najnovijeg malware-a. Nazvana Limited Period Scanning, nova funkcija je već dostupna u Windows 10 Anniversary Update Settings aplikaciji u Update & security > Windows Defender > Limited Periodic Scanning odeljku.

Imajte na umu da je nećete videti osim ukoliko pokrećete antivirus rešenje treće strane na vašem računaru. Počevši sa Windows 8 (a kasnije naravno i Windows 10) operativnim sistemom, Windows Defender je podrazumevano antivirus rešenje, ali se ono automatski isključuje kada bezbednosna aplikacija treće strane bude instalirana. Međutim, uz Anniversary Update, Windows Defender nastavlja da skenira automatski u pozadini vaš računar onda kada je to najpogodnije za vas. Microsoft garantuje da neće biti problema kompatibilnosti bez obzira na to koje antivirus rešenje koristite.Izvor: benchmark.rs