Od narednog meseca, Mozilla browser će biti oslobođen određenog Flash sadržaja, čime će ispratiti trend koji su već započeli drugi veliki web browseri. Za sada će biti blokiran samo Flash sadržaj koji nije od suštinskog značaja, a ovo uključuje Flash elemente koji nisu vidljivi krajnjim korisnicima. Kao rezultat, korisnici će imati manje problema sa rušenjem Flasha ili sa nefunkcionalnim browserom. Biće poboljšan i radni vek baterije, vreme učitavanja, odziv Firefoxa, kao i ukupna sigurnost.

Mnogi browseri su već počeli da blokiraju Flash sadržaj, a ovu opciju imaju kao podrazumevanu uglavnom iz sigurnosnih razloga. Flash je već dugo vremena izvor brojnih sigurnosnih problema i ranjivosti, a mnogi su kao rezultat ovoga predviđali i urgirali da se Flash podrška za pregledače ugasi.

Od avgusta, Firefox korisnici će videti određene manje promene u svom browseru. Mozilla ističe da će više Flash sadržaja na blok listu dodati u budućnosti. Veće promene će stići naredne godine, kada će Firefox korisnici ručno morati da odobravaju Flash pluginove, pre nego što sajt bude mogao da prikazuje taj sadržaj. Do tada bi većina sadržaja koje korisnici posećuju trebalo da pređe na HTML podršku.



Izvor: benchmark.rs