Chatbotovi su u Skype servisu dostupni već nekoliko meseci, a u najnovijem ažuriranju dodate su neke nove funkcije u botove, koji sada mogu da funkcionišu i u grupnim razgovorima.

Uz pomoć najnovijeg ažuriranja, eksterni developeri sada mogu da kreiraju kartice koje ljudima omogućavaju da izvršavaju akcije (na primer, rezervisanje hotelskih soba ili naručivanje hrane) bez potrebe da napuštaju prostor za chat/razgovore. Korisnici mogu da koriste botove i za plaćanje stvari i usluga.

Još jedna promena koje donosi ažuriranje za Skype botove jeste da oni sada dolaze sa određenim procesiranjem prirodnog jezika, što znači da bi trebalo da razumeju šta korisnik govori čak i ako je to napisano u standardnom ljudskom maniru, a ne u bot šemi.


Izvor: benchmark.rs