Prema novom istraživanju koje je sprovela kompanija Dscount, najveći zavisnici o pametnim telefonima (oko 10% ispitanika) tapkaju i swipeaju svakog dana po ekranu u proseku oko 5427 puta. Prosečni korisnici iste radnje na svojim pametnim telefonima svakog dana čine 2617 puta.

Svakog dana ukupno vreme upaljenog ekrana kod prosečnih korisnika iznosi 2,42 sata, a kod najzavisnijih korisnika 3,75 sata.

Prosečni korisnici svoje telefona svakog dana koriste u ukupno 76 odvojenih pojedinačnih sesija, a najzavisniji korisnici u ukupno 132 sesije. U 52% pojedinačnih sesija korišćena je samo jedna jedina aplikacija (Facebook), a u 27% sesija korišćene su maksimalno dve aplikacije.

U istraživanju je učestvovalo 94 korisnika pametnih telefona baziranih na operativnom sistemu Android, čije su aktivnosti praćene 24 sata dnevno u razdoblju od pet dana.


Izvor: itvesti.info