Smile Cvetanovski

(05.08.1967)Biografija

Smile Cvetanovski rođen je 5. avgusta 1967. godine u Skoplju. Završava školu za primenjenu umetnost u Skoplju, a onda i Fakultet likovnih umetnosti u istome gradu. Od 1993. godine radi kao "freelance" ilustrator i dizajner. Svojim delima se predstavljao u prvoj makedonskoj strip reviji "Makstrip", a svoje ilustracije je objavljivao i u hrvatskom sf magazinu "Sirius" i u "Alef-u". Više godina sarađuje sa časopisem "Studentski zbor" u kome objavljuje svoje ilustracije. Sarađuje u kreiranju "TOTEM-a" makedonskoj strip - inicijativi dizajnera Laska Đurova. Sa svojim radovima više godina učestvuje na "Danima naučne fantastike" u Velesu, a sa stripovima i na nekoliko strip izložbi kao i na internacionalnom "Vizanotovom" strip salonu. Danas se bavi dizajnom, teatarskim plakatima, ilustracijama i karikaturom. Dio je ekipe Darka Markovića koja je realizovala animirane filmove ("Fasada", "Pecko"...), a saradnik je i na više projekata sličnoga tipa. Radi na specijalnom setu sf karata pri Centru za vizuelne umetnosti "Vizant"Izvor - UPPS