Uroš Begović

(1984)



Biografija



Uroš Begović rođen je 1984. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Crtanjem se aktivno bavi od svoje pete godine, dok je svoj prvi strip (na temu "Porodice Adams") nacrtao 1994. Od tada, strip postaje dominantna forma izražavanja, a sadržaj najčešće parodične tematike i/ili inspirisan filmovima u maniru Spilberga i Bartona. Tokom 1997. i 1998. pohađao je mlađu grupu škole stripa "Đorđe Lobačev" Vladimira Vesovića. Sa 14 godina objavio je svoj prvi strip fanzin "Idiotic Park" pod jakim uticajem Frankena i francuske škole. U periodu 1999-2001. u okviru sopstvene edicije "PjeR Comix" samostalno je izradio i distribuirao još tri strip fanzina. Nakon 2000. i teme iz sfere rok muzike (naročito grupe Ramones) postaju deo interesovanja. Od 2004. do 2009. redovno izlaže na SKC-ovom Međunarodnom salonu stripa. Trenutno je apsolvent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Odseku za opštu književnost i teoriju književnosti.




Izvor - UPPS