<< Kako besplatno gledati televiziju >>
Treba vam
1. Mozilla Firefox ili Google Chrome

2.Ace Stream Media
Kod:
www.acestream.org
3. P2P Search skripta:
Kod:
http://awe.acestream.me/scripts/acestream/P2P_Search
Nakon što instalirate šta sam naveo posetite Google i ukcajte bilo koje slovo:Zatim je potrebno da kliknete na meni "P2PTV
Da biste videli listu svih TV kanala potrebno je da kliknete na meni "All boradcast" koji se nalazi ispod menija "P2P TV i zatim da kliknete na meni "Select Category".

Naime da biste videli listu svih kanala selektovane kategorije iz polja za pretragu Google-a morate da obrišete sva slova.Reprodukcija kanala se započinje kliknom na pod meni "Select player" i odabirom Ace Sream player-a.