Preuzeto sa:internetzanatlija
Autor : nepoznat
Re-autor : xandor
Prevod :


Ubacite napomene iznad linkova u Wordu
Kada stanete mišem iznad linka u dokumentu dobićete obaveštenje gde piše kako možete da otvorite link, ali možete ubaciti i neku svoju napomenu. Dodatne napomene mogu biti korisne, jer pojašnjavaju čitaocu na šta tačno klikće.To se radi tako što selektujete deo teksta, koji će da služi kao link pa kliknete na Hiperlink dodavanje, što se radi ili desnim klikom na taster miša ili u gornjem meniju Umetanje - Hiperveza (Insert – Hyperlink).
Sada je, osim što ukucate adresu veze, možete da kliknete na Ekranska napomena (ScreenTip) i ukucate šta želite da bude vidljivo kada se mišem pređe preko linka.