Autor : Drug Član


„Antivirus for Windows is turned off“
problem i otklanjanje problema


Da li vam se dešavalo, da nakon deinstalacije antivirusa dobijete poruku sigurnosnog centra, da je vaš antivirus isključen tj. „Your computer might be at risk N.N. Antivirus for Windows is turned off“ i zahtev da kliknete na balon radi otklanjanja problema..
Da stvar bude gora, antivirus koji ste hteli instalirati, neće da se instalira, tražeći da prvo deinstalirate „postojeći“ antivirus – kojega ste upravo – deinstalirali.. Ne prave svi antivirusi ove probleme, ali ima dosta onih, koji prave.
Pokrenuli ste pretragu i obrisali sve fajlove i fascikle na disku, čije ime vas je asociralo na prethodni antivirus.. Odradili pretragu registri baze registri editorom i obrisali sve registri zapise koje je „zaboravila“ prethodna deinstalacija.. Očistili CCleanerom i gomilom raznih klinera i deletera, sve „Temp“ i ostale fascikle sa raznim privremenim smećem, ali poruka sigurnosnog centra o isključenom antivirusu je i dalje – tu..
Ne jednom sam zbog ove greške preinstalirao ceo sistem, sve dok nisam – sasvim slučajno, pročitao, gde je uzrok i način rešavanja ovoga problema..
Zapis o isključenom, a u stvari deinstaliranom antivirusnom programu, ostao je zabilježen u Windowsu, u databazi koja se nalazi u fascikli:

C:\windows\system32\wbem\Repository

Da ne dužim, da bi se otklonio opisani problem, potrebno je obrisati ovu „Repository“ fasciklu i nakon restarta, sam Windows će napraviti novu i ispravnu „Repositury“ fasciklu, nakon čega se opisana greška više neće javljati.. Međutim, u pitanju je ipak sistemska fascikla i Windows (File Protection) neće dozvoliti da se ona tek tako obriše..
Evo, detaljnog uputstva, korak po korak za otklanjanje ovog problema i uspostavljanje normalnog rada Windows sigurnosnog centra..

Pre nego se obriše pomenuta fascikla „Repository“ potrebno je isključiti Windows servise koji koriste ovu fasciklu.. Pre svega „Windows Management Instrumentation“ servisa.. Ovo je vrlo važan servis i nikako ne treba zaboraviti ponovo ga uključiti nakon što se brisanje obavi – jer to može izazvati veoma ozbiljne probleme u funkcionisanju Windows sistema..

Dakle:
Start > Run i u polje za pretrage ukucati Services.msc, pa klik na dugme „OK“..
Otvoriće se alatka za upravljanje Windows servisima.. Potrebno je pronaći Windows Management Instrumentation servis i dva puta kliknuti na njega..
Otvoriće se prozor „Properties“ (svojstva) za navedeni servis:
Servis se zaustavlja tako što se klikne na dugme „Stop“ - crveno zaokruženo na slici,pa na „Ok“.. Međutim o radu ovog servisa zavise još neki servisi, koji će se takođe zaustaviti, zaustavljanjem ovog servisa.. Da se vidi koji su to servisi – kliknućemo na tab „Dependencies“:
Vidimo da su to (zeleno zakruženo na slici), servisi: Security Center i Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS).. Na šta će nas i Windows upozoriti prilikom zaustavljanja servisa Windows Management Instrumentation..
Ovo je bitno znati, jer ćemo i te servise, po završenom poslu morati ponovo uključiti, pošto se neće uključiti sami od sebe.. Kliknućemo, dakle, na dugme „Yes“ i prihvatiti zaustavljanje ovih servisa..
Kada smo zaustavili opisane servise, možemo pristupiti brisanju fascikle „C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository“.. Do navedene fascikle možemo doći na više načina, a ovaj je najlakši.. Otvorićemo bilo koji prozor Windows Explorera i u traku adrese ukucati tekst:

C:\WINDOWS\system32\wbem

Zatim, klik na dugme „Go“..

Ako vaš Windows nije na „c“ particiji, umesto „c“ upišite slovnu oznaku particije na kojoj se nalazi Windows..
Otvoriće se prozor C:\WINDOWS\system32\wbem u kome se nalazi fascikla „Repository“ koju treba obrisati..
Ali, ako pokušamo da je obrišemo na uobičajeni način – dobićemo sledeću poruku:
Windows ne dozvoljava brisanje – sistemske fascikle..

Postoji više načina da se ovo brisanje – ipak izvrši.. Npr. dizanje sistema, nekog mini Windows-asa Hiren'sboot cd-a i brisanje iz tog Windows-a, ili dualboot – pa brisanje iz drugog sistema itd..

Za brisanje, ja sam koristio program „Unlocker“..


Nakon što smo izbrisali fasciklu Repository, moramo ponovo pokrenuti servise koje smo zaustavili pre brisanja:
Windows Management Instrumentation;
Security Center;
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)

Dakle, ponovo Start > Run i upišemo „Services.msc“, pa klik na „OK“..
potražimo navedene servise, i dva puta klinemo na svaki od njih..


Samo ćemo sada umesto na dugme „Stop“ kliknuti na dugme „Start“, pa na OK.. U ovom slučaju moramo posebno pokrenuti svaki od navedenih servisa, jer se neće pokrenuti prostim pokretanjem servisa Windows Management Instrumentation..
Nakon što smo ovo uradili, restartovaćemo naš računar,
a nakon podizanja sistema sam Windows će napraviti novu ispravnu fasciklu „Repository“ i dobićemo regularno upozorenje – da nemamo instaliran antivirus – pa možemo pristupiti instalaciji Antivirusnog programa koji smo želeli..