Autor : Wall-e


Najjednostavniji način editovanja i postavljanja filma na Youtube preko Windows movie maker-a