Windows 7: Kako da dodate opcije Copy To/Move To u kontekstni meni
Skrivena funkcionalnost u Windowsu omogućava da kliknete desnim tasterom miša na fajl i iz kontekstnog menija izaberete opciju Copy To Folder ili Move To Folder, a zatim će se pojaviti okvir za dijalog u kojem treba da izaberete lokaciju na koju želite da kopirate ili premestite određeni fajl.

Copy To/Move To su veoma korisne opcije, tako da treba da ih dodate u kontekstni meni - to se radi veoma jednostavno:


Kliknite na dugme Start i u polje za pretraživanje ukucajte regedit.

U listi rezultata izaberite regedit.exe da biste otvorili Registry Editor.

Potražite sledeći ključ:
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers

Kliknite desnim tasterom na prazan prostor u ključu i iz kontekstnog menija izaberite opciju New Key.

Dajte naziv novom ključu Copy To.

Dvostruko kliknite na vrednost (Default) value i unesite sledeće:
C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13

Kliknite na OK i nastavite rad.
Ako želite da u kontekstni meni dodate opciju Move To, ponovite prethodno opisane korake, ali kreirajte novi ključ pod nazivom Move To i unesite sledeću vrednost:

C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13

Nakon toga, kada kliknete desnim tasterom miša na fajl ili direktorijum, trebalo bi da vidite nove opcije u kontekstnom meniju - opcije Copy To i Move To.