Autor : acaportir


Podesiti da se MONITOR i HDD neiskljucuju na odredjeno vreme(to obicno posle instalacije windowsa treba da se podesi)


---Kliknuti START i u TRAZILICU upisati POWER OPTIONS i pod tri : kliknuti POWER OPTIONS :
---pod BALANCED(recommended) kliknuti na CHANGE PLAN SETTINGS :
---Pod oba dva namestiti NEVER/Cancel :
---pod POWER SAVER kliknuti na CHANGE PLAN SETTINGS :
---Pod oba dva namestiti NEVER/Cancel :
---pod HIGH PERFORMANCE kliknuti na CHANGE PLAN SETTINGS :
---Pod oba dva namestiti NEVER/ i sad kliknuti na CHANGE ADVANCED POWER SETTINGS :
---otvara se nov prozor i tu treba podesiti :na strelicu kliknuti i obeleziti BELANCED(active)..pod HARD DISK namestiti NEVER a pod DESKOP BACKGROUND SETTING namestiti na AVAILABLE :
---sad obeleziti HIGH PERFORMANCE ...pod HARD DISK namestiti NEVER a pod DESKOP BACKGROUND SETTING namestiti na AVAILABLE :
---sad obeleziti POWER SAVER....pod HARD DISK namestiti NEVER a pod DESKOP BACKGROUND SETTING namestiti na AVAILABLE i sad kliknuti na OK :
---sad se glavni prozor zatvorio i u ovom kliknuti cancel :