Poznate koordinate tacaka na segmentu parabole (3, 4, 5 ....tacaka). Kako odrediti tacku A?

Preko odredjenog integrala se moze odrediti duzila odsecka ali mislim da fali jos neki podatak, ugao ili ...?