U Zemunu, u kampusu Instituta za fiziku, u Srbiji će biti izgrađen jedan od centara CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, u kojoj više od 15 hiljada najvećih svetskih stručnjaka otkriva tajne univerzuma. Srbija trenutno ima status pridruženog člana CERN-a, što joj omogućava da koristi sva prava kao i stalne članice.Veliki hadronski sudarač“, postojeći akcelerator CERN-a, smešten pod zemljom ispod teritorije Francuske i Švajcarske, našao je odgovore na najveća pitanja moderne nauke, ali može da radi još najviše tri godine. Da bi na vreme bio izgrađen novi, potrebne su nove tehnologije, na kojima će raditi i naši naučnici.Ako nasi nesto zajebu odosmo svi u PM...