..
Функционери претерали са платама


Челници општина себи разрезују све већа примања, а мање улажу у инфраструктуру. Повећање расхода на зараде било 25, а дозвољено 6,5 одсто

ОНИ немају исправну пијаћу воду у градском водоводу, нису прикључени на канализациону мрежу, свака већа киша им поплави куће, јер не постоји добар систем за одбрану од поплава, а њихови општински функционери себи разрезују веће плате. Истовремено, све мање новца издвајају из општинске касе да би решили основне животне проблеме својих суграђана због којих и имају то запослење. Ово је суштина проблема са којима се сусрећу грађани широм Србије, на шта је указала анализа Фискалног савета.

- Капитални расходи реално су смањени на локалном нивоу за 50 одсто од 2008. до 2105. године, док је повећање расхода на зараде од 2009. до 2015. било 25 одсто, уместо законски прописаних 6,5 одсто, што је последица повећања плата преко закона или додатног запошљавања - истиче Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета.

Учешће плата запослених у укупним расходима општина и градова највеће је у Новом Пазару, чак 41 одсто, а најмање у Чајетини - седам процената. У просеку, од свега што општине укњиже као расход, око 23 одсто одлази на плате. С друге стране, чак 80 одсто водоводних система у Војводини није сасвим исправно, док је свега 60 одсто домаћинстава у Србији прикључено на канализациону мрежу.

- Србија је једна од ретких европских земаља у којој локални ниво власти у другој деценији 21. века и даље не успева грађанима да обезбеди доступност основних услуга у складу са својим надлежностима - наводи се у најновијој анализи Фискалног савета. - Становништво у многим градовима и општинама нема приступ пијаћој води задовољавајућег квалитета, попут Зрењанина, Пожаревца, док су неки важни сегменти комуналне инфраструктуре, попут канализационе мреже, система за одбрану од поплава, пречишћавања канализационих вода, пререда смећа и даље у почетним фазама развоја, што је недопустиво.Тако је, на пример, око 70 одсто контролисаних централних водоводних система у централној Србији исправно, а у Војводини тек око 16 одсто, док је број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу у 2014. години износио око 60 одсто укупног броја домаћинстава, наспрам европског просека од преко 80 одсто.

Као додатна илустрација недопустиво ниског квалитета локалне инфраструктуре може послужити и податак да у Србији постоји веома мали удео пречишћених отпадних вода у укупном испуштању (тек 10 до 15 одсто), док се у ЕУ готово сва отпадна вода пречишћава.

- Ово су само неки од горућих проблема који недвосмислено показују да локални ниво власти у Србији годинама инвестира мање него што је потребно за остваривање задовољавајућег стања и квалитета припадајуће инфраструктуре и самим тим квалитета живота становништва - наглашава Фискални савет и додаје да би повећање инвестиција локалних самоуправа могло да допринесе равномернијем регионалном економском развоју.

НАДУВАВАЈУ ПРИХОДЕ

Никола Алтипармаков истиче да све већи број општина гомила “доцње и надувава” приходе како би прикриле недостатак средстава. Објашњавајући да држава у проценама својих прихода погреши три до четири одсто, а у Крагујевцу реализација прихода је за 35 одсто мања од плана. У Нишу и у Бачкој Тополи су приходовали за 29 одсто мања од плана, а у Мајданпеку је мањак 25 одсто. Фискални савет процењује да општине и градови имају већ 10 милијарди динара нагомиланих кашњења.Извор: Новости