Misteriozni plavi "Nebeski kamen" od 55.000 godina napravljen od kiseonika?!1990. godine geolog Anđelo Pitoni je došao Sijera Leone, nedaleko od Konakrija na granici sa Gvinejom, zbog potvrde da li je region Kono zaista bogat dijamantima, da bi mogao nabaviti koncesije za kompaniju koja ga je unajmila. I tako proučavajući region, italijan Pitoni je naišao na neverovatno otkriće misteriozni plavi kamen....
koje je za sada iz nepoznatog razloga ostalo misteriozno i neprimećeno piše ancientcode.com!

Plemenski poglavica je objasnio Pitoniju da postoji drevna legenda koja objašnjava zašto je ova oblast toliko bogata dijamantima.On je rekao kako je Bog pre mnogo vremena otkrio da se sprema pobuna među anđelima. Anđeli su prognani na zemlju u obliku statua, ali pored njih je na Zemlju palo i puno delova "neba" i "zvezda".

Pitoni je ispitao misteriozni kamen, misleći da je u pitanju neka vrsta veoma čistog tirkiza, ali nije pronašao nikakve nečistoće u ovom plavom misterioznom kamenu, iako u svakom mineralu ima bar malo nečistoća.

Kada se vratio u Evropu, Pitoni je odneo plavi kamen u Institut prirodnih nauka u Ženevi i na Univerzitet La Sapijenca u Rimu na analizu.Gde su mu naučnici dali ime "Nebeski kamen" Gde su naučnici utvrdili da je ovaj msteriozni plavi sa belim linijama na površini star imzeđu 15.000 i 55.000 hiljada godina što je neverovatna starost!

Na njegovo iznenađenje, ispostavilo se da kamen nije tirkiz, niti da se uopšte nalazi u zvaničnom katalogu.!

Ovaj kamen nije pripadao nijednoj poznatoj grupi minerala, a „isti“ takav materijal je nedavno u Maroku pronašla britanski geolog En Grejson.Najintrigantnije je to da boja minerala nema veze sa sastavom kamena. Istraživači ne mogu da shvate od čega je kamen dobio boju.

Kamen je prošao kroz nekoliko testova sa kiselinama na Univerzitetu u Utrehtu, ali nijedna kiselina nije uspela da ošteti ili modifikuje kamen. Zagrejan je na 3.000°C ali njegov sastav nije promenjen. Najzanimljiviji deo jeste da kamen nije imao boju kada je pregledan pod mikroskopom.?!

Istraživači jedino znaju da kamen nije nastao prirodnim putem i da ne potiče sa Zemlje.
Neki istraživači veruju da je ovaj misteriozni plavi kamen zapravo napravljen od strane napredne civilizacije izgubljene u istoriji. Ovaj kamen je samo još jedno od otkrića koje naučnici širom planete ne znaju objasniti.

Analizom "Nebeskog kamena" utvcrđeno je da poseduje 77,17% čini kiseonik, dok ostatak čine ugljenik (11,58%), silicijum (6,39%), kalcijum (3,31%) i još par elemenata kojih ima u tragovima. Ali kako kamen može biti od kiseonika?!

U španskim laboratorijama su sprovedeni dodatni testovi: rendgen analiza, plazma spektrometrija, gasna hromatografija, masena spektrometrija i infracrvena spektrometrija. Dobijeni su rezultati koji su jednako misteriozni.

Preliminarnim rendgen testovima je utvrđeno da se kamen sastoji u najvećoj meri od kalcijum hidroksida, kalcijum karbonata i kalcijum silikata, ali nijedan od ovih minerala ne daje kamenu plavu boju. Naučnici su posumnjali na prisustvo bakra ili nekog drugog tranzicionog materijala, ali nisu pronašli dokaz za svoju teoriju.!

Plazma spektrometrija je utvrdila da kiseonika ima između 50% i 55%, što je navodno normalno za kamen. Pravo iznenađenje su bili rezultati gasne hromatografije koji su imali za cilj da pronađu organska jedinjenja u kamenu koja bi mogla dati kamenu plavu boju.

Istraživači su odlučili da polome deo kamena i da ga pomešaju sa acetonom, heksanom i metilenom, ne bi li izvršili ekstrakciju ultrazvukom. Konačno, istraživači su detektovali organsko jedinjenje koje je nepoznato nauci.

Plavi misteriozni "Nebeski kamen" u sebi ima neki nemineralni element, ali se o njemu ne zna mnogo. Kako navodi Pitoni, masena spektrometrija je otkrila hemijsku formulu jedinjenja, koje ne može biti povezano ni sa čim što postoji na Zemlji.

Kako je onda nastao ovaj misteriozni plavi kamen? Da li je to artefakt koji je iza sebe ostavila neka napredna civilizacija? Ili je moguće da je u pitanju samo običan kamen koji naučnici kojeg nisu dobro proučili?


izvor - zanimljivostidana