Pokušajte sa pozivanjem na nesaobraznost (proizvod ne može koristiti s osnovnom namenom). Pročitajte ima puno na tu temu po internetu. Teret dokazivanja nije na vama već na prodavcu.